Anna Matka Solidarności / Anna Mother of Solidarity

“Byłam nikim, a teraz jestem robotnicą, robię ważną rzecz.” “I used to be nobody, but now I’m a worker, I’m doing an important thing. ” “Żyłam zasklepiona w sprawach Stoczni. To był mój drugi dom, tam zaczynał się i kończył…

Anna Matka Solidarności / Anna Mother of Solidarity

Source

0
(0)

“Byłam nikim, a teraz jestem robotnicą, robię ważną rzecz.”
“I used to be nobody, but now I’m a worker, I’m doing an important thing. ”

“Żyłam zasklepiona w sprawach Stoczni. To był mój drugi dom, tam zaczynał się i kończył Świat.”
“The shipyard was my whole life. It was my second home, the world began and ended there.”

“Byłam skazana, ale postanowiłam, że nie będę czekać biernie na koniec, tylko wykorzystam czas, który pozostał.”
“I was doomed, but I decided not to wait passively for the end and to use the time left instead.”

“Szukałam biednych, chorych i samotnych, potrzebujących pomocy. Zaniedbywałam dom, nawet syna, wolałam cierpieć cierpieniem innych, cieszyć się ich radością.”
“I looked for the poor, the sick and the lonely who needed help. I neglected the house, and even my son, I preferred to suffer the suffering of others, to enjoy their joy.”

We współpracy / In cooperation with:
Fundacja Lotto im. Hanny Konopackiej; Fundacja Nowych Działań; Europejskie Centrum Solidarności; Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki.

0 / 5. 0

Leave a Reply